Emlakçılığın Hukuki Statüsü
Tarih:
Son Güncelleme:27/03/2021
Emlakçılığın Hukuki Statüsü 

Emlak Komisyonculuğu mesleğini tam anlamıyla düzenleyen direk bir yasa ve düzenleme Türk Hukuk Sisteminde mevcut değildir.


Türk Ticaret Kanununun 12.Maddesinin 12 bendi ile Ticaret Sicili Nizamnamesinin 14.Maddesi Tellallık, Komisyonculuk ve sair tavassut (Aracılık) işlerini yapmak üzere kurulan müesseselere Ticarethane bunları işletenleri de tacir olarak kabul etmiştir.


Borçlar Kanunun 404.maddesinde “Gayrimenkul Tellallığı” yazılı olarak yapılmadıkça geçerli değildir, denilmektedir. Bu sebeple TTK madde 12 hükümleri gereği Tellallık ve emlak komisyonculuğu arasında bir bağlantı kurulmaktadır.


Yine Borçlar Kanunun 404-405-406-407 ve 409. Maddelerinde gayrimenkul tellallının yapacağı akitin şekli, alacağı ücret, çalışma usulünü kısmen de olsa belirleyici hükümler bulunmaktadır.


Ancak 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun 3153 Sayılı Kanunla değişik 6.maddesi gereğince kurulan, Esnaf ve Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu’nun 24.06.1997 tarih ve 9 no’lu kararı ile emlak komisyonculuğu esnaf ve sanatkarlar kolları arasında bölümüne dahil edilmiştir.


Bu karar 22 ocak 1999 tarih ve 23588 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu kararın yürürlüğe girmesinin takiben çeşitli illerde Kamu Kurumu niteliğinde olan Emlak Meslek Odaları kurulmaya başlamıştır.


“Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan odalar.Anayasanın 135. maddesinde belirtildiği üzere belli bir mesleğe mensup olanların, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun surette gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak amacıyla kurulan Kamu tüzel kişilikleridir.”


Bugünkü geldiğimiz noktada Emlakçıların tek bir çatı altında toplanması mümkün görünmemekle birlikte bu durum emlakçıların Ticaret Odalarında bulunan Emlak Komisyoncuları Meslek Komitesi ve Esnaf Sanatkarlar bünyesinde kurulan Emlak Meslek Odalarının müşterek çalışmaları sonucu, kısa zamanda emlakçıların beklentileri doğrultusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için bir arada çalışmalarını gerektirmektedir.


Bu birlikte çalışmanın sağlamasının ilk adımı 8 temmuz 2003 tarihinde yayınlanan “Emlakçılık Mecburi Standardı” ile atılmıştır.Bundan sonra bunu geliştirmek ve mümkün olabildiğince yapılacak çalışmalarda tek sesliliği yakalamak doğru olacaktır.

 

 

 

 

ESKİŞEHİR EMLAK KOMİSYONCULARI ODASI Emlakçılığın Hukuki Statüsü ESKİŞEHİR EMLAK KOMİSYONCULARI ODASI,Emlakçılığın, Hukuki, Statüsü,Emlak, Komisyonculuğu, mesleğini, tam, anlamıyla, düzenleyen, direk, bir, yasa, ve, düzenleme, Türk, Hukuk, Sisteminde, mevcut, değildir, Türk, Ticaret, Kanununun, 12Maddesinin, 12, bendi, ile, Ticaret, Sicili, Nizamnamesinin, 14Maddesi, Tellallık, Komisyonculuk, ve, sair, tavassut, (Ar ESKİŞEHİR EMLAK KOMİSYONCULARI ODASI Emlakçılığın Hukuki Statüsü Emlak Komisyonculuğu mesleğini tam anlamıyla düzenleyen direk bir yasa ve düzenleme Türk Hukuk Sisteminde mevcut değildir Türk Ticaret Kanununun 12Maddesinin 12 bendi ile Ticaret Sicili Nizamnamesinin 14Maddesi Tellallık Komisyonculuk ve sair tavassut (Ar