3 FAALİYETLERİMİZ
FAALİYETLERİMİZ

Hiç kuşkusuz sektörümüze çeki düzen vermek; çağdaş teknolojiyi kullanan, alt yapısı sağlam, gerekli hukuki yapıya sahip, dünya normlarında standartlara kavuşmuş ve hakkettiği yeri almasını sağlamak, her şeyden önce yıllarını bu mesleğe vermiş, geçimini yine bu alandan sağlayanlara düşmektedir.

Yıllardır Resmi bir Statüsü ve tanımı olmayan mesleğimiz 21.06.2001 yılında odamızın kurulmasıyla bu sıkıntıyı aşma yolunda büyük bir adım atmıştır.Göreve geldiğimiz bu süre içerisinde odamız yetkili organları yoğun bir tempo ile çalışmış ve aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmiştir. 
 
Üyelerimizin camlarına asmak üzere bir stıcker yaptırılmıştır. 
 
Odamızın kuruluşu ile meslektaşlarımızın uymakla zorunlu olduğu mesleki kararlar tespit edilmiştir.
 
Odamız üyelerinin haklarını koruyabilmek için 4 farklı sözleşme bastırılmıştır.
 
 
Odamızın kuruluşu ile meslektaşlarımızın işyerlerinde bulundurma ve uymakla zorunlu olduğu genel kurallar ve fiyat tarifesi hazırlanmış ve dağıtılmıştır. 
 
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile protokol yapılarak 86 saat ders verilmiş ve meslektaşlarımızın bilgi ve belge sahibi olması sağlanmıştır.
 
Özel bir banka ile protokol imzalanmış ve hem müşterilerimizin hem de meslektaşlarımızın kazançlı çıkması sağlanmıştır. Bu çalışmamız Türkiye’deki diğer meslek odalarımıza da örnek olmuştur. 
 
Mesleğimize standart getirilmiş ve bürolarımızın ortam özellikleri değiştirilmiş, bilgisayar, yazıcı ve fax gibi elektronik cihazlar şart koşulmuştur.
 
Odamız bünyesinde oluşturulan İşyeri Denetleme ve Danışmalık Gruplarınca denetlemeler yapılmakta sizlerden gelen şikayetler çözüme kavuşturulmaktadır.
 
İlimizde yayınlanmakta olan bir gazete ile görüşülerek emlakçılar için özel sayfa yaptırılmıştır. Yine başka bir gazetede ile de protokol imzalanmış ve emlak ilanlarımızın ücretsiz yayınlatılma imkanı elde edilmiştir. 
 
Anadolu hastanesi ile görüşülerek üyelerimize indirim kartı çıkartılmış ve siz değerli meslektaşlarımızın indirimli sağlık hizmeti almaları sağlanmıştır. 
 
Meslektaşlarımızı onure edebilmek için tapu dairelerinin içerisinde emlak komisyoncuları bekleme salonu yaptırılarak içerisi odamız tarafından dizayn edilerek hizmetinize sunulmuştur. 
Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyelerinin borç sorgulama birimleri tapu binasına getirtilerek işlemlerin aynı bina içinde daha hızlı yapılması sağlanmıştır. 
 
Meslektaşlarımızın işlemlerinin daha kolaya indire bilmek için halk bankası ile görüşülerek bankanın şubesi tapunun içine alınmış böylelikle tek bir bina içerisinde harçların, belediyelerin ve tapu işlemlerinin yapılma kolaylığı elde edilmiştir. 
 
Teknolojiye uyum sağlamak için odamıza havuz sistemi içeren bir web sitesi hazırlatılmış ve faaliyete geçirilmiştir. 
 
Odamızın Kuruluşu İle Meslektaşlarımızın Uymakla Zorunlu Olduğu Mesleki Kararlar Tespit Edilmiştir. Tespit Edilen Bu Kararlarla Mesleğimize İlk Defa Bir Resmi Tanım Getirilmiş, Alınan Diğer Kararlarla da Meslektaşlarımızın Kanuni Boşluklar Nedeni İle Muallakta Kalan Bir Çok Uygulama Ve İşlevleri İle Hak Ve Çıkarlarını Koruyucu Uyulması Zorunlu Hükümler Getirilmiştir.

Göreve Gelmemiz Akabinde Mecliste Bir Avukatlık Yasa Tasarısının Görüşüldüğü Ve Emlakçıların Elindeki Yetkilerin Avukatlara Devredilmesi İle İlgili Bir Madde Konulmuştur. Bunun Üzerine Türkiye’deki Tüm Odalar Ve Dernekler Ankara’ya Çağrılmış Ve Yasayla İlgili Ortak Tavır Alınmıştır. 
 
Odamız Bünyesinde Oluşturulan İşyeri Denetleme Ve Danışmanlık Guruplarınca Denetlemeler Yapılmakta Sizlerden Gelen Şikayetler Çözüme Kavuşturulmaktadır. 
 
TSE İle Odamız Bir Meslek Standardı Çalışması Yapmış Ve Sonuçlandırmıştır. Bu Standart Ülkemizdeki Tüm Emlakçıları Kapsamakta Ve Bu Standardın Zorunlu Hale Getirilmesi Araştırma Ve Çalışmalar yapılmış Diğer oda ve derneklerle yapılan toplantı sonucunda bu standardın Zorunlu Standart haline getirilmesi karara bağlanmış ve gerekli müracaatlar yapılarak sonucu beklenmektedir.Mesleğimiz İle İlgili Meslek Kanunumuzun gecikmesi Halinde kanunumuzun temelini oluşturan bu Zorunlu Standardın Geçerlilik kazanması İle Mesleki Çalışma Usul Ve Şartlarımızda ve ofislerimizde ciddi düzenlemeler getirecektir. 
 
Mesleğimizin 3308 Sayılı Çıraklık Yasası Kapsamına Alınması İçin Çalışmalar Başlatılmış Olup Hali hazırdaki Çırak, Kalfa, Usta Kavramlarının Şoförlerde Olduğu Şekilde Mesleğimize Ve Üyelerimize Uyarlanması İçin Çalışılmaktadır. 
 
Odamıza vatandaşlarımız ve meslektaşlarımız tarafından iletilen her yazılı şikayetin üzerine hassasiyetle gidilerek gerekli işlemler yapılmakta ve yapılan şikayetler tamamen odamız tarafından gizli tutulmaktadır.
 
Odamızda üyelerimize ve vatandaşlarımıza yardımcı olunması amacı ile her gün bir yönetim kurulu üyemiz mutlaka oda merkezinde bulunmaktadır. 
 
Çalışmaları ve raportörlüğü tarafımızca yapılan uzun uğraşlar verdiğimiz ve yasaya önemli bir dayanak teşkil edeceğini düşündüğümüz Bir çok Kurumun ve ilgililerce MESLESTE BİR DEVRİM OLARAK TANIMLANAN Emlak Komisyonculuğu Zorunlu Standardı TS-11 816 -8 Temmuz 2003 tarihli 25162 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Meslek Odamızın logosu Ülke genelinde aynı logo nun kullanılması amacı ile alınan kararlar çerçevesinde yeni bir logo hazırlanarak noterden adımıza tasdik edilmiştir. Bu logo şu anda 1-2 oda dışında tüm meslek kurumlarınca benimsenmiş ve kullanılmaktadır. 
Yeni göreve gelen Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın Zeki ADLI makamında ziyaret edilerek “Emlak Müşavirliği Kanun Çalışmalarının” yeniden başlatılması talebinde bulunulmuştur. Ayrıca Emlakçıların genel sıkıntıları ve Tapu dairelerinde karşılaştıkları zorluklar konusunda bilgi verilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Emlak meslek odaları ve dernekleri temsilcileri ile “Emlak Müşavirliği Meslek Kanunu” konulu bir toplantı yapılmıştır. 
 
Türkiye genelinde tüm emlak meslek odalarının ortak olarak kullanılabileceği 444 lü hat uygulamasına geçilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü temsilcileri ile meslek oda ve dernek temsilcilerinin katılımları ile Antalya da toplantı yapılmış ve “Emlak Müşavirliği Kanun Taslağı” hazırlanarak ortak imza altına alınmıştır.
 
Tüm Emlak Meslek Odaları ve Derneklerinin katılımları ile “Internet te yaptırılacak Emlak Portalı” konusunda toplantı düzenlenmiştir.
Odamız adına 444 4 144 nolu özel devre telefon alınmıştır. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı ile Meslek Odamızın yaptığı yeni protokol ile “Emlak Danışmanlığı Kursu” adı altında kursların düzenlenilmesi hakkı kazalınmış ve bu çercevede yeni bir müfredat ve program hazırlanmıştır. 
 
Bayrağımıza yapılan hain saldırıyı kınama amacı ile üyelerimizle “Bayrak asalım” kampanyası düzenlenmiştir. 
 
AKBANK AŞ ile üyelerimiz vasıtası ile kullandırılacak konut kredisi hususunda bir anlaşma yapılmış ve hem üyelerimize hem de kredi kullanıcak kişilere bazı Avantajlar sağlanmıştır. 
 
Tüm belediyelere TSE Standardı hükümlerinin uygulanması ve buna göre denetimlere başlanması hususunda yazı yazıldı.
 
Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği düzenlemekte olduğumuz mesleki eğitim kurslarımız için M.E.B. ile bir ek protokol imzalanarak kurslarımızın “Emlak Danışmanlığı” adı altında düzenlenip kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize “Emlak Danışmanlığı Kursu” nu tamamladıklarına dair sertifika verilmesi sağlanmış ve bu suretle mesleğimizi danışmanlık statüsünde olduğu resmi nitelik kazanmıştır.
 
Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası olarak 14.06.2005 tarihinde Akbank T.A.S Genel Müdürlüğü ile protokol yapılmış, Bu protokol kapsamın da Odamız üyelerinin yönlendirdiği müşterilerin, konut kredisi kullanimlarin da, özel faiz orani uygulanmıştır.
 
Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu olarak ilk Olağan Genel Kurul 18 Ocak 2006 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Türkiye’nin dört bir yanından gelen oda ve dernek başkanları ile delegelerin katıldığı Genel Kurul’da emlak sektöründe yaşanan sıkıntılar dile getirilmiştir, 16 oda ve 26 dernekten oluşan 80 Genel Kurul delegesinin oy kullandığı Genel Kurul’da Başkanımız Gazi ÇELİK Yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.
Odamızın yapmış olduğu çalışmalar sonucu; Odalara Kayıtlı Olmayanlar Tapuda İşlem Yapamayacaktır
 
Doğan Gazetecilik A.Ş ye bağlı emlak.milliyet.com.tr ile TEMFED arasında 19-04-2007 tarihinde 15 Meslek Odası Başkanı ve 20 nin üzerinde Dernek Başkanı ile imzalanan protokol ile Türkiye`deki emlakçılar tek bir platform üzerinde bir araya gelmiştir.

Anadolu Üniversitesi, “Emlak Ve Emlak Yönetimi Bölümü ” Açılmış ve İlk Mezunları Vermiştir.

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

Emlak Arama

SATILIK
KIRALIK
DEVIR
Fiyat:
(min) 
(max)
Semtler
Seçilen Semtler
 ESEKO HAKKINDA  
LEVENT CİNAŞ
GÖKHAN DURALİ
MURADİYE TURGUT
GENEL BİLGELER
İLÇELER
RAMAZAN URAL
İSMAİL ERTÜRK
AYDIN SEFA KIR
DOÇ.DR. NURAN ÖZTÜRK BAŞPINAR
FAALİYETLERİMİZ
MESLEKİ KARARLAR
EMEL GÖZÜM
GAZİ ÇELİK
ŞADAN ÇİFTER
CAFER KILINÇ
MURAT AVCI
CEM BESLER
KORAY MURATOGLU
İLHAN YILDIRIM
 ESEKO KURSLARI  
Emlak Danışmanlığı Kursumuza kayıtlar Devam Etmektedir.
EMLAK DANIŞMANLIĞI
 BASINDA ESEKO  
SEHİR
ŞEHİR
SONHABER
MİLLİ İRADE
YENİGÜN
ŞEHİR
SAKARYA
MİLLİ İRADE
ANADOLU
SONHABER
SAKARYA
MİLLİ İRADE
ŞEHİR
SONHABER
MİLLİ İRADE
İSTİKBAL
İKİEYLÜL
İKİEYLÜL
SAKARYA
MİLLİ İRADE
İSTİKBAL
ŞEHİR
SONHABER
YENİGÜN
İSTİKBAL
ŞEHİR
SONHABER
YENİGÜN
MİLLİ İRADE
SAKARYA
ŞEHİR
İSTİKBAL
ANADOLU
İSTİKBAL
SAKARYA
ŞEHİR
İKİEYLÜL
SONHABER
İKİEYLÜL
İSTİKBAL
SAKARYA
SAKARYA
İSTİKBAL
İKİ EYLÜL
ŞEHİR
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
ŞEHİR
SAKARYA
MİLLİ İRADE
İSTİKBAL
YENİGÜN
ŞEHİR
24 NİSAN 2013
28 ŞUBAT 2013 2 EYLÜL
28 ŞUBAT 2013 2EYLÜL
28 ŞUBAT 2013 2EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 2EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 ŞEHİR
19 ŞUBAT 2013 ANADOLU
19 ŞUBAT 2013 2 EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 2 EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 SONHABER
05 ARALIK 2012 2 EYLÜL
05 ARALIK 2012 ANADOLU
05 ARALIK 2012 MİLLİİRADE
05 ARALIK 2012 SAKARYA
04 MAYIS 2012 İSTİKBAL
21 MART 2012 HÜRRİYET
21 MART 2012 MİLLİ İRADE
06 ŞUBAT 2012 ANADOLU
28 OCAK 2012 SONHABER
28 OCAK 2012 SAKARYA
28 OCAK 2012 İSTİKBAL
06 OCAK 2012 İKİEYLÜL
06 OCAK 2012 İKİEYLÜL
15 KASIM 2011 SAKARYA
20 AĞUSTOS 2011 İSTİKBAL
20 AĞUSTOS 2011 MİLLİ İRADE
20 AĞUSTOS 2011 SAKARYA
20 AĞUSTOS 2011 SONHABER
20 AĞUSTOS 2011 ŞEHİR
20 AĞUSTOS 2011 2 EYLÜL
14 HAZİRAN 2011 SAKARYA
14 TEMMUZ 2011 MİLLİ İRADE
18 HAZİRAN 2011 HÜRRİYET
18 MAYIS 2011 İKİEYLÜL
5 MAYIS 2011 İSTİKBAL
3 MAYIS 2011 HÜRRİYET
29 NİSAN 2011 HÜRRİYET
23 ŞUBAT 2011 TÜRKİYE
16 ŞUBAT 2011 ANADOLU
30 KASIM 2010 SAKARYA
02 KASIM 2010 SAKARYA
19 EYLÜL 2010 ŞEHİR
19 EYLÜL 2010 SAKARYA
29 AĞUSTOS 2010 SAKARYA
24 AĞUSTOS 2010 SONHABER
15 TEMMUZ 2010 MİLLİ İRADE
30 HAZİRAN 2010 ŞEHİR
18 HAZİRAN 2010 HÜRRİYET
12 HAZİRAN 2010 SAKARYA
02 NİSAN 2010 İKİEYLÜL
16 MART 2010 SONHABER
05 ŞUBAT 2010 MİLLİ İRADE
28 OCAK 2010 MİLLİ İRADE
23 OCAK 2010 İKİEYLÜL
13 OCAK 2010 SONHABER
08 OCAK 2010 SAKARYA
21 AĞUSTOS 2009 YENİGÜN
21 AĞUSTOS 2009 ANADOLU
21 AĞUSTOS 2009 ŞEHİR
21 AĞUSTOS 2009 SONHABER
21 AĞUSTOS 2009 SAKARYA
13 AĞUSTOS 2009 İKİEYLÜL
01 TEMMUZ 2009 MİLLİ İRADE
17 HAZİRAN 2009 MİLLİ İRADE
14 MAYIS 2009 İKİEYLÜL
11 MART 2009 İKİEYLÜL
07 ŞUBAT 2009 MİLLİ İRADE
06 ŞUBAT 2009 SONHABER
7 KASIM 2008 ŞEHİR
15 KASIM 2008 BURÇ
21 EKİM 2008 MİLLİ İRADE
21 EKİM 2008 ŞEHİR
20 EYLÜL 2008 SAKARYA
11 TEMMUZ 2008 SONHABER
05 TEMMUZ 2008 ŞEHİR
29 MAYIS 2008 ESKİŞEHİRHÜRRİYET
21 NİSAN 2008 İSTİKBAL
19 MART 2008 İSTİKBAL
16 EKİM 2007 AKHABER
15 HAZİRAN 2007 SAKARYA
22 HAZİRAN 2007 İSTİKBAL
10 NİSAN 2007 İSTİKBAL
15 ŞUBAT 2007 SONHABER
15 ŞUBAT 2007 İKİEYLÜL
29 ARALIK 2006 AKHABER
28 EYLÜL 2006 ANADOLU
08 EYLÜL 2006 MİLLİ İRADE
09 AĞUSTOS 2006 SAKARYA
07 MART 2006 MİLLİ İRADE
21 OCAK 2006 MİLLİ İRADE
12 TEMMUZ 2005 ANADOLU
08 TEMMUZ 2005 İSTİKBAL
09 NİSAN 2005 İSTİKBAL
19 OCAK 2005 İSTİKBAL
31 ARALIK 2004 SONHABER
27 EYLÜL 2004 ANADOLU
21 EYLÜL 2004 SAKARYA
27 AĞUSTOS 2004 İSTİKBAL
2 TEMMUZ 2004 İKİEYLÜL
14 HAZİRAN 2004 SAKARYA
22 MAYIS 2004 İKİEYLÜL
21 NİSAN 2004 İSTİKBAL
20 OCAK 2004 İSTİKBAL
13 OCAK 2004 SAKARYA
17 ARALIK 2003 SONHABER
13 KASIM 2003 MİLLİ İRADE
06 KASIM 2003 İKİEYLÜL
01 KASIM 2003 İSTİKBAL
30 EYLÜL 2003 İSTİKBAL
23 EYLÜL 2003 SAKARYA
11 EYLÜL 2003 İKİEYLÜL
05 EYLÜL 2003 SONHABER
11 AĞUSTOS 2003 İKİEYLÜL
06 AĞUSTOS 2003 SAKARYA
17 TEMMUZ 2003 SONHABER
10 TEMMUZ 2003 İKİEYLÜL
26 HAZİRAN 2003 İKİEYLÜL
10 HAZİRAN 2003 İSTİKBAL
29 MAYIS 2003 İKİEYLÜL
06 MAYIS 2003 İKİEYLÜL
01 NİSAN 2003 MİLLİ İRADE
14 MART 2003 SAKARYA
01 OCAK 2003 İKİEYLÜL
29 ARALIK 2002 İSTİKBAL
23 ARALIK 2002 HABERTÜRK
29 KASIM 2002 İKİEYLÜL
28 KASIM 2002 İKİEYLÜL
15 EKİM 2002 SAKARYA
24 EYLÜL 2002 MİLLİ İRADE
13 EYLÜL 2002 SAKARYA
24 MART 2002 SAKARYA
03 ŞUBAT 2002 İSTİKBAL
31 OCAK 2002 İKİ EYLÜL
27 OCAK 2002 SAKARYA
01 OCAK 2002 İSTİKBAL
09 KASIM 2001 İKİEYLÜL
31 EKİM 2001 SAKARYA
06 EYLÜL 2001 İSTİKBAL
05 HAZİRAN 2001 SAKARYA
19 NİSAN 2001 SAKARYA
Arifiye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Sipahi İş Hanı Kat:3 No:74 ESKİŞEHİR   Tel: 0222 220 59 78  0222 444 41 44   Faks: 0222 221 88 87
    eskemlak@gmail.com
Ana Sayfam Yap     Sık Kullanılanlara Ekle     Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri