KİRA GELİRLERİNİZİ BEYANA HAZIR MISINIZ?

KİRA GELİRLERİNİZİ BEYANA HAZIR MISINIZ?

1 Mart Cuma gününden itibaren , 2012 yılı kira gelirlerini beyan edeceksiniz. Süre 25 Mart’ta bitiyor. Siz yine de son günlere kalmadan, mart ayının birinci ve ikinci haftasında beyanda bulunun.

 

Maliye biliyor

 

“ Beyan etmesem maliye nerden bilecek ?” demeyin. Maliye özellikle kira geliri elde edenleri, nefes alışını bile izliyor. Bankaya yatırılan konut ve işyeri kiralarını bir düğmeye basarak öğreniyor.

 

Teknolojinin de her türlü imkanlarından yararlanan maliye, kira gelirlerini tespit bakımından yeni yöntemler geliştirerek, çemberi sürekli daraltıyor.

 

Nitekim, yıllar itibariyle kira geliri beyan eden mükellef  sayısındaki artış da bunu doğruluyor. Kira geliri beyan eden mükellef sayısı , yıllar itibariyle şu şekilde;

 

2001 : 387,330

2005 : 571,228

2008 : 697,548

2010 : 839,564

2012 : 1.040,734

2013(ocak) : 1.334,612

 

Görüldüğü gibi, kira geliri beyan eden mükellef sayısında “inanılmaz artış” var. Bu deyimi kullanmamızın nedeni; 2001’den bu yana diğer mükelleflerin bazılarında azalma, bazılarında da yüzde 5-15 civarında artış olurken, kira geliri beyan eden yüzde 250 civarında artış olması.

Bu artışta , maliye’nin kira gelirine yönelik denetiminin de büyük payı var.

 

Geçmiş yılları gizleyenler

 

Geçmiş yıllarda konut kira geliri elde ettiği halde bunu beyan etmeyenler, risk altındalar.

 

Nedenine gelince , maliye geriye dönük 5 yılın (2008-2011), kira gelirini bankaya , tapu idaresi, belediye, elektrik ve su idarelerinden edinecekleri gayrimenkulu bilgilerinden, her an tespit edebilir.

 

Kiracı ya da bir başkası “ yüzde 10 ihbar ikramiyesinin cazibesine kapılıp” kira gelirlerinin beyan edilmediğini, ihbar edebilir.

 

Bu durumda olanların, “Beş yıl korkulu rüya”  görmektense , “ pişmanlık dilekçesi” ile beyanda bulunup , cezadan kurtulmaları mümkün..

 

Kira geliri olanlar hiç vergi ödemeyebilir

 

Hatta “vergi iadesi” bile alabilirler. Duruma göre, daha az vergi de ödeyebilirler. Herkesin durumu ve seçenekleri farklı olabiliyor ve sonuçta “aaa…. Ben bunu bilmiyordum” diyebileceğiniz birçok ayrıntı var.

Bunları demek içinde öncelikle, vergi yasalarında yer alan “özel avantajları” bilmek gerekiyor. Tek aşına bilmekte yetmiyor, “tercihleri de doğru yapmak” gerekiyor. Örneğin, kira gelirlerinden indirilecek giderler yönüyle, “seçilecek yöntem” önemli.

 

Kira geliri olanların, vergi durumu ile ilgili genel bir açıklama yapmak doğru olmaz. Herkesin durumunu (konut ya da işyeri kirası, banka kredisi kullanıp kullanmadığı evin son 5 yılda alınıp alınmadığı, kira geliri elde edenin kendisinin kirada oturup oturmadığı, kiranın tahsilat durumu, gayrimenkulun yakın akraba veya arkadaşa bedelsiz kiralanması, yapılan bağışlar, eğitim ve sağlık harcamaları, bireysel emeklilik vs.) ayrı ayrı ele alınıp değerlendirmek gerekir.

 

Hangi yöntem seçilmeli

 

Kira gelirleri beyan edilirken, hangi yöntemin tercih edilebileceği çok önemli.

 

Birincisi          : Götürü gider yöntemi,

İkincisi            : Gerçek gider yöntemi.

 

Aman dikkat!!!

 

Birinciyi yani götürü gideri seçerseniz . “iki yıl” bu yöntemden dönemezsiniz.

 

Sizin için hangisinin daha avantajlı olduğunu öğrenip , tercihinizi ona göre yapın.

 

Götürü yöntem yüzde 25 gider demek

 

Götürü gider, 1 lira masrafınız olmasa bile, yıllık kiranın (istisna sonrası), yüzde 25’ini düşebilmeniz anlamına geliyor.

 

Götürü gider yöntemini seçen iki yıl dönemiyor

 

Kira geliri elde edenlerin , “götürü veya gerçek gider” yöntemlerinden birini seçerken, dikkat etmeleri gereken “ince bir nokta” var. O da şu ; götürü gider yöntemini seçenler iki yıl süreyle bu yöntemi uygulamak zorundalar.

 

Götürü gider uygulamasında, yıllık konut kira gelirlerinizden;

 

1-      ÖNCE 3.000 TL İSTİSNA düşüyorsunuz (ticari, zirai veya meslek kazancı nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, örneğin esnaf, tüccar, doktor, avukat istisnadan yararlanamıyor. Bunu yanı sıra ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların tutarı 88 bin lirayı aşanlar da istisnadan yararlanamıyor.)

 

İstisna sadece konutlara

 

3.000 TL’lik istisna uygulaması, sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkuller için söz konusu.

1-      Sonra da kalan tutarın yüzde 25’ini “götürü gider” olarak düşüyorsunuz.

2-      İstisna+götürü gider toplamı, yıllık kira gelirinden indiriliyor.

 

Kirada tahsil esas

 

-2012’de 10 aylık kira tahsil edildiyse , tahsil edilen kira beyan edilecek.

 

-Geçmiş yıl tahsilatı tahsil edilen yılın hasılatı sayılır.

 

ÖRNEK: 2010 ve 2011 yılları kira gelirleri topluca 2012 yılında tahsil edilirse, 2012 yılı geliri sayılır.

 

BİR ÖRNEK: Leyla teyze’nin 2012 yılı konut kira geliri 18.000 liradır.

 

-18.000-3.000(istisna) =15.000 TL

-15.000x % 25(götürü gider) =3.750 TL

-3.000TL (istisna)+3.750(götürü gider)=6.750 TL (kiradan indirilecek tutar)

-18.000(yıllık kira)- 6.750 TL (indirim)=11.250 TL vergi matrahı(yani vergini üzerinden hesaplanacağı tutar) bulunuyor.

 

Gerçek gideri seçip hiç vergi ödemeyebilirsiniz

 

Kira gelirini beyan etmeden önce durumunuza bir bakın; gerçek gider yöntemi, sizin için daha avantajlı ise, götürü gider yöntemini değil gerçek gider yöntemini seçin.

 

1-      Evi son 5 yıl içinde alanlar yaşadı

 

            Kiraya verdiğiniz konutu, son 5 yıl içinde satın aldıysanız ciddi bir avantajınız var.

 

            Kira gelirini beyan ederken “gerçek gider” yöntemini tercih ettiğinizde, evin satın alma bedelinin, yüzde 5’ini kira gelirinden düşebilirsiniz. 2008’den önce satın alınan evler için bu avantaj söz konusu değil.

 

            BİR ÖRNEK: Nuri Bey, 2011 yılında 400 bin liraya aldığı evinden, 2012 yılında 18.000 TL kira tahsil etmiştir.

 

Nuri Bey, beyanname verirken “gerçek gider” yöntemini seçerse , evi satın alma bedelinin (400 bin TL’nin) yüzde 5’ini yani 20 bin lirayı, kira gelirinden (18.000 TL’den) düşecek ve hiç vergi ödemeyecektir.

 

-          Yüzde 5’lik indirim, bir ev için geçerli          :

Nuri Bey'i 2011’de biri 300 bin TL’ye, diğeri 400 bin TL’ye iki ev almış ve ikisini de konut olarak kiraya vermişse; ikisinin de satın alma bedelinin yüzde 5’ini, kira gelirinden indiremez. Birinin (örneğin 400 bin TL’ye aldığını yüzde 5’ini indirebilir.)

 

-          İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller, yüzde 5’lik gider indiriminden yararlanamaz.

 

2-      Bankaya kredi faizi ödemenin cazibesi

            Kiraya  verdiğiniz evi, banka kredisi kullanarak satın aldıysanız,”ödediğiniz faizleri”,kira gelirinizden düşebilirsiniz.

 

            Burada altını çizeceğimiz husus; bankaya yaptığınız ödemeleri değil, o ödemelerin içinde yer alan “faizleri” indirebiliyorsunuz. Bankada kredi kullanıldığında, ilk yıllarda daha yüksek tutarda faiz ödendiği için “gerçek gider” yöntemi seçildiğinde çoğu kez hiç vergi ödenmeyebiliyor.

 

            Bu avantajdan, sadece konut  kira geliri elde edenler değil, işyeri kira geliri elde edenler de yararlanabiliyor.

 

3-      Evini kiraya veren kendisi de kiracıysa

            Evini kiraya veren, kendiside kirada oturuyorsa, gerçek gider yöntemini seçmesine bağlı olarak, ciddi bir indirim avantajı var.

 

            Sahibi bulunduğu konutu ya da konutları kiraya verenler, kendileri de başka bir evde veya lojmanda kira ile oturuyorlarsa, ödedikleri kirayı tahsil ettikleri kiradan indirebilirler.

 

            ÖRNEK: Abdi Bey’in kira aldığı iki evi var. Birinden 12 bin TL, diğerinden ise 15 bin TL yıllık kira geliri var. Abdi Bey’in, kirada oturduğu eve yıllık 24 bin TL kira ödüyor.

 

            Bu durumda abdi bey, aldığı 27 bin TL kiradan , ödediği 24 bin kirayı indirebiliyor.

 

            Abdi Bey, istisnayı ve diğer gerçek giderlerini de(örneğin amortisman ve emlak  vergilerini de) indirdiğinde , muhtemelen vergi matrahı çıkmaz ve vergi ödemez.

 

4- Amortisman , bakım-onarım gideri ve emlak vergisi de indirilebiliyor.

            Kira geliri elde edenlerin, “gerçek gider” yöntemini seçmeleri halinde indirilebilecekleri başka giderler de var.

 

Örneğin; Kira alınan gayrimenkullerin;

      -Yüzde 2 amortismanı,

      -Kira aldığı evin bakım onarım gideri,

      -Sigorta giderleri,

      -Emlak vergileri,

      -Sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, kira gelirlerinden gider olarak indirilebiliyor.

 

            Zarar doğması halinde ne olacak?

      Kira geliri elde edenler, giderlerinin fazlalığı nedeniyle “zarar doğması halinde, bu zararlar beş yılı geçmemek üzere”, gelecek yıllarda elde edilecek. Ancak bu olayda iki istisnai durum var:

  1. Konutunu kiraya veren kişinin, kendiside kirada oturuyorsa ödediği konut veya lojman kirasından kaynaklanan zararı, gelecek yıllarda indiremez.
  2. Kira alınan konutun, satın alma bedelinin yüzde 5’ini indirmeden kaynaklanan zarar, gelecek yıllarda indirilemez.

 Şükrü KIZILOT


 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

Emlak Arama

SATILIK
KIRALIK
DEVIR
Fiyat:
(min) 
(max)
Semtler
Seçilen Semtler
 ESEKO HAKKINDA  
LEVENT CİNAŞ
GÖKHAN DURALİ
MURADİYE TURGUT
GENEL BİLGELER
İLÇELER
RAMAZAN URAL
İSMAİL ERTÜRK
AYDIN SEFA KIR
DOÇ.DR. NURAN ÖZTÜRK BAŞPINAR
FAALİYETLERİMİZ
MESLEKİ KARARLAR
EMEL GÖZÜM
GAZİ ÇELİK
ŞADAN ÇİFTER
CAFER KILINÇ
MURAT AVCI
CEM BESLER
KORAY MURATOGLU
İLHAN YILDIRIM
 ESEKO KURSLARI  
Emlak Danışmanlığı Kursumuza kayıtlar Devam Etmektedir.
EMLAK DANIŞMANLIĞI
 BASINDA ESEKO  
SEHİR
ŞEHİR
SONHABER
MİLLİ İRADE
YENİGÜN
ŞEHİR
SAKARYA
MİLLİ İRADE
ANADOLU
SONHABER
SAKARYA
MİLLİ İRADE
ŞEHİR
SONHABER
MİLLİ İRADE
İSTİKBAL
İKİEYLÜL
İKİEYLÜL
SAKARYA
MİLLİ İRADE
İSTİKBAL
ŞEHİR
SONHABER
YENİGÜN
İSTİKBAL
ŞEHİR
SONHABER
YENİGÜN
MİLLİ İRADE
SAKARYA
ŞEHİR
İSTİKBAL
ANADOLU
İSTİKBAL
SAKARYA
ŞEHİR
İKİEYLÜL
SONHABER
İKİEYLÜL
İSTİKBAL
SAKARYA
SAKARYA
İSTİKBAL
İKİ EYLÜL
ŞEHİR
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
ŞEHİR
SAKARYA
MİLLİ İRADE
İSTİKBAL
YENİGÜN
ŞEHİR
24 NİSAN 2013
28 ŞUBAT 2013 2 EYLÜL
28 ŞUBAT 2013 2EYLÜL
28 ŞUBAT 2013 2EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 2EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 ŞEHİR
19 ŞUBAT 2013 ANADOLU
19 ŞUBAT 2013 2 EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 2 EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 SONHABER
05 ARALIK 2012 2 EYLÜL
05 ARALIK 2012 ANADOLU
05 ARALIK 2012 MİLLİİRADE
05 ARALIK 2012 SAKARYA
04 MAYIS 2012 İSTİKBAL
21 MART 2012 HÜRRİYET
21 MART 2012 MİLLİ İRADE
06 ŞUBAT 2012 ANADOLU
28 OCAK 2012 SONHABER
28 OCAK 2012 SAKARYA
28 OCAK 2012 İSTİKBAL
06 OCAK 2012 İKİEYLÜL
06 OCAK 2012 İKİEYLÜL
15 KASIM 2011 SAKARYA
20 AĞUSTOS 2011 İSTİKBAL
20 AĞUSTOS 2011 MİLLİ İRADE
20 AĞUSTOS 2011 SAKARYA
20 AĞUSTOS 2011 SONHABER
20 AĞUSTOS 2011 ŞEHİR
20 AĞUSTOS 2011 2 EYLÜL
14 HAZİRAN 2011 SAKARYA
14 TEMMUZ 2011 MİLLİ İRADE
18 HAZİRAN 2011 HÜRRİYET
18 MAYIS 2011 İKİEYLÜL
5 MAYIS 2011 İSTİKBAL
3 MAYIS 2011 HÜRRİYET
29 NİSAN 2011 HÜRRİYET
23 ŞUBAT 2011 TÜRKİYE
16 ŞUBAT 2011 ANADOLU
30 KASIM 2010 SAKARYA
02 KASIM 2010 SAKARYA
19 EYLÜL 2010 ŞEHİR
19 EYLÜL 2010 SAKARYA
29 AĞUSTOS 2010 SAKARYA
24 AĞUSTOS 2010 SONHABER
15 TEMMUZ 2010 MİLLİ İRADE
30 HAZİRAN 2010 ŞEHİR
18 HAZİRAN 2010 HÜRRİYET
12 HAZİRAN 2010 SAKARYA
02 NİSAN 2010 İKİEYLÜL
16 MART 2010 SONHABER
05 ŞUBAT 2010 MİLLİ İRADE
28 OCAK 2010 MİLLİ İRADE
23 OCAK 2010 İKİEYLÜL
13 OCAK 2010 SONHABER
08 OCAK 2010 SAKARYA
21 AĞUSTOS 2009 YENİGÜN
21 AĞUSTOS 2009 ANADOLU
21 AĞUSTOS 2009 ŞEHİR
21 AĞUSTOS 2009 SONHABER
21 AĞUSTOS 2009 SAKARYA
13 AĞUSTOS 2009 İKİEYLÜL
01 TEMMUZ 2009 MİLLİ İRADE
17 HAZİRAN 2009 MİLLİ İRADE
14 MAYIS 2009 İKİEYLÜL
11 MART 2009 İKİEYLÜL
07 ŞUBAT 2009 MİLLİ İRADE
06 ŞUBAT 2009 SONHABER
7 KASIM 2008 ŞEHİR
15 KASIM 2008 BURÇ
21 EKİM 2008 MİLLİ İRADE
21 EKİM 2008 ŞEHİR
20 EYLÜL 2008 SAKARYA
11 TEMMUZ 2008 SONHABER
05 TEMMUZ 2008 ŞEHİR
29 MAYIS 2008 ESKİŞEHİRHÜRRİYET
21 NİSAN 2008 İSTİKBAL
19 MART 2008 İSTİKBAL
16 EKİM 2007 AKHABER
15 HAZİRAN 2007 SAKARYA
22 HAZİRAN 2007 İSTİKBAL
10 NİSAN 2007 İSTİKBAL
15 ŞUBAT 2007 SONHABER
15 ŞUBAT 2007 İKİEYLÜL
29 ARALIK 2006 AKHABER
28 EYLÜL 2006 ANADOLU
08 EYLÜL 2006 MİLLİ İRADE
09 AĞUSTOS 2006 SAKARYA
07 MART 2006 MİLLİ İRADE
21 OCAK 2006 MİLLİ İRADE
12 TEMMUZ 2005 ANADOLU
08 TEMMUZ 2005 İSTİKBAL
09 NİSAN 2005 İSTİKBAL
19 OCAK 2005 İSTİKBAL
31 ARALIK 2004 SONHABER
27 EYLÜL 2004 ANADOLU
21 EYLÜL 2004 SAKARYA
27 AĞUSTOS 2004 İSTİKBAL
2 TEMMUZ 2004 İKİEYLÜL
14 HAZİRAN 2004 SAKARYA
22 MAYIS 2004 İKİEYLÜL
21 NİSAN 2004 İSTİKBAL
20 OCAK 2004 İSTİKBAL
13 OCAK 2004 SAKARYA
17 ARALIK 2003 SONHABER
13 KASIM 2003 MİLLİ İRADE
06 KASIM 2003 İKİEYLÜL
01 KASIM 2003 İSTİKBAL
30 EYLÜL 2003 İSTİKBAL
23 EYLÜL 2003 SAKARYA
11 EYLÜL 2003 İKİEYLÜL
05 EYLÜL 2003 SONHABER
11 AĞUSTOS 2003 İKİEYLÜL
06 AĞUSTOS 2003 SAKARYA
17 TEMMUZ 2003 SONHABER
10 TEMMUZ 2003 İKİEYLÜL
26 HAZİRAN 2003 İKİEYLÜL
10 HAZİRAN 2003 İSTİKBAL
29 MAYIS 2003 İKİEYLÜL
06 MAYIS 2003 İKİEYLÜL
01 NİSAN 2003 MİLLİ İRADE
14 MART 2003 SAKARYA
01 OCAK 2003 İKİEYLÜL
29 ARALIK 2002 İSTİKBAL
23 ARALIK 2002 HABERTÜRK
29 KASIM 2002 İKİEYLÜL
28 KASIM 2002 İKİEYLÜL
15 EKİM 2002 SAKARYA
24 EYLÜL 2002 MİLLİ İRADE
13 EYLÜL 2002 SAKARYA
24 MART 2002 SAKARYA
03 ŞUBAT 2002 İSTİKBAL
31 OCAK 2002 İKİ EYLÜL
27 OCAK 2002 SAKARYA
01 OCAK 2002 İSTİKBAL
09 KASIM 2001 İKİEYLÜL
31 EKİM 2001 SAKARYA
06 EYLÜL 2001 İSTİKBAL
05 HAZİRAN 2001 SAKARYA
19 NİSAN 2001 SAKARYA
Arifiye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Sipahi İş Hanı Kat:3 No:74 ESKİŞEHİR   Tel: 0222 220 59 78  0222 444 41 44   Faks: 0222 221 88 87
    eskemlak@gmail.com
Ana Sayfam Yap     Sık Kullanılanlara Ekle     Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri