KİRA KONUSUNDA EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Kira konusunda en çok merak edilenler

En çok sorulan sorular

 

Konutlarda beyan sınırı ve istisna

 

-          bir takvim yılında, konut kira gelirleri toplamı 3.000 TL istisna sınırını aşmayanlar, bu gelirlerini beyan etmeyecekler.

-          Geçmiş yıllarda konut kira gelirlerini beyan edenlerin, 2012’de niye beyan etmediklerini (örneğin 3.000 lirayı aşan kira geliri tahsil etmediklerini) vergi dairesine bildirmelerinde yarar var.

-          Ticari,zirai ve meslek kazancı nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, 3.000 TL’lik istisnadan yaralanamıyorlar.

-          Kiradan , önce istisna sonra giderler düşülecek.

 

İşyerlerinde beyan sınırı

 

-          bir takvim yılında stopaja (yüzde 20 vergi kesintisine) tabi tutulan işyeri kira gelirlerinin brüt (stopaj öncesi) tutarı 25 bin TL’yi aşmayanlar, beyanname vermeyecekler.

-          25 bin lirayı aşanlar ise, tamamını beyan edecekler.

 

Hem işyeri hem konut kirası

 

Konut kirasının, istisna tutarını (3.000 TL’yi) aşan kısmı ile işyeri kirasının brüt tutarı , 25 bin lirayı aşıyorsa hem konut hem de işyeri kiraları beyan edilecek.

 

Toplam kira , 25 bin lirayı aşmıyorsa , sadece konut kira gelirleri beyan edilecek.

 

Birden fazla konutta istisna

 

Birden fazla konutta kira geliri elde edenlerde , 3.000 TL’lik istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacak.

 

Hisseli evlerde istisna avantajı

 

Kira alınan ev iki kişiye (örneğin karı-kocaya) aitse , her ikisi de 3.000 TL’lik istisnadan ayrı ayrı yararlanacak.

 

Emekli aylığı ve ücret geliri

 

Kira geliri elde edenin SSK (4/a), Bağ-Kur (4/b) veya TC Emekli Sandığı’ndan (4/c), emekli aylığı alması halinde kira gelirini beyan ederken, emekli aylığı gelirini de beyan etmesine gerek yok.

 

Kira geliri olanların, ayrıca tek işverenden alınmış ve tek işveren tarafından vergilendirilmiş ücret gelirinin de olması halinde, tutarı ne olursa olsun ücret gelirleri beyan edilmeyecek.

 

Konut da işyeri olur mu?

Konutunu, bir şirkete ya da şahsa,  “büro” olarak kiraya verenler, “işyeri kirası” elde etmiş sayıyorlar.

 

Bu durumda, yıllık kira tutarı 2012’de 25 bin lirayı aşmıyorsa gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek.

 

Gerçekten götürü ye dönülür mü?

 

Götürü gider yöntemi seçenler, iki yıl geçmedikçe “gerçek gider” yöntemini seçenler, diledikleri zaman “götürü gider” yöntemine dönebilirler.

 

Amortisman oranı

Gerçek gider yöntemini seçenler, gayrimenkulün alım bedelinin (tapu harcı ve komisyon dahil)   “yüzde 2’si oranında” amortisman gider olarak düşülebilecek.

 

Gerçek giderler ve istisna

 

Konutlarda ,2012 yılı için 3.000 TL istisna var.

 

Gerçek gider yöntemini seçenler , gerçek giderleri (ödedikleri banka faizi , evin satın alma bedelinin ilk beş yılda yüzde 5’ini, amortismanı, kira alınan evin emlak vergisi, bakım onarım gideri) toplamından, 3.000 TL istisnaya isabet eden kısmı düşemeyecekler.

 

Örnek : Ayla Hanım’ın gerçek giderleri toplamı 28 bin 600 TL. konut kira gelirleri de 30 bin TL’dir.

 

Bu durumda , aşağıdaki gibi bir hesaplama yapılacak:

 

İndirilebilecek gider : toplam gider x vergiye tabi hasılat / toplam hasılat

 

İndirilebilecek gider : 28.600 x 27.000 / 30.000 =25.740 TL

 

NOT: vergiye tabi hasılat (toplam kira geliri - istisna) şeklinde bulunuyor.

 

Yurtdışında ödenen kiralar

 

Yabancı ülkede kira ödeyen, Türkiye’de de konut kira geliri olan kişinin, yurtdışında ödediği kirayı Türkiye’de ödeyeceği kiradan düşmesini Danıştay, değişik tarihlerde verdiği kararlarında kabul etti. Ancak maliye bakanlığı kabul etmiyor. “maliye ile ihtilaf yaşamaya gerek yok.” Diye düşünenlerin indirmemesinde yarar var. “ben indiririm , yargıda da hakkımı ararım.” Diyenler ise “ihtirazi kayıtla” beyanname verip, dava açabilirler.

 

İsteğe bağlı sigorta

 

Kira geliri elde edenler, “isteğe bağlı sigorta primi” olarak yaptıkları ödemeleri, indirim konusu yapamazlar(maliye bakanlığı özelgesi , 12.7.2011 tarih ve GVK 89-3-51 sayılı).

 

Gerçek gider belgesi 5 yıl saklanacak

 

Gerçek gider yöntemini seçenler, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl süre ile saklamak ve vergi dairesince istenildiğinde , ibraz etmek zorundalar.

 

Teknenin kiraya verilmesi

 

Gerçek kişiye ait teknenin kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelir “gayrimenkul sermaye iradi” kabul edilir (maliye bakanlığı özelgesi, 24ç4.2010 tarih ve GVK 70-15-292 sayılı). Kiralamanın bir şirkete ya da vergi kesintisi yapmak mecburiyetinde olan diğer kişi ve kurumlara yapılması halinde , karşı taraf yüzde 20 stopaja (vergi kesintisi) yapacak.

 

Kocanın kira gideri, karısının kira gelirinden indirilir mi

 

Bu sorunun yanıtını, maliye Bakanlığı’nın bir özelgesini kaynak göstererek verelim; “eşle oturulan konut için ödenen kira bedelinin”, evlilik birliğinde müşterek bir gider olması nedeniyle, eşlerden birinin konut gideri nedeniyle gerçek usulünde vereceği beyannamede, giderlerin istisnaya isabet eden kısmı hariç olmak üzere,gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür. Kira geliri tahsil eden kadın , aile birliğinde müşterek bir gider olması nedeniyle, oturdukları ev için kocasının ödediği kirayı , tahsil ettiği konut kirasından indirebilir(MB ’ nın 13 temmuz 2011 tarih ve GVK-74-962 sayılı özelgesi).

ŞÜKRÜ KIZILOT


 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

Emlak Arama

SATILIK
KIRALIK
DEVIR
Fiyat:
(min) 
(max)
Semtler
Seçilen Semtler
 ESEKO HAKKINDA  
LEVENT CİNAŞ
GÖKHAN DURALİ
MURADİYE TURGUT
GENEL BİLGELER
İLÇELER
RAMAZAN URAL
İSMAİL ERTÜRK
AYDIN SEFA KIR
DOÇ.DR. NURAN ÖZTÜRK BAŞPINAR
FAALİYETLERİMİZ
MESLEKİ KARARLAR
EMEL GÖZÜM
GAZİ ÇELİK
ŞADAN ÇİFTER
CAFER KILINÇ
MURAT AVCI
CEM BESLER
KORAY MURATOGLU
İLHAN YILDIRIM
 ESEKO KURSLARI  
Emlak Danışmanlığı Kursumuza kayıtlar Devam Etmektedir.
EMLAK DANIŞMANLIĞI
 BASINDA ESEKO  
SEHİR
ŞEHİR
SONHABER
MİLLİ İRADE
YENİGÜN
ŞEHİR
SAKARYA
MİLLİ İRADE
ANADOLU
SONHABER
SAKARYA
MİLLİ İRADE
ŞEHİR
SONHABER
MİLLİ İRADE
İSTİKBAL
İKİEYLÜL
İKİEYLÜL
SAKARYA
MİLLİ İRADE
İSTİKBAL
ŞEHİR
SONHABER
YENİGÜN
İSTİKBAL
ŞEHİR
SONHABER
YENİGÜN
MİLLİ İRADE
SAKARYA
ŞEHİR
İSTİKBAL
ANADOLU
İSTİKBAL
SAKARYA
ŞEHİR
İKİEYLÜL
SONHABER
İKİEYLÜL
İSTİKBAL
SAKARYA
SAKARYA
İSTİKBAL
İKİ EYLÜL
ŞEHİR
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
ŞEHİR
SAKARYA
MİLLİ İRADE
İSTİKBAL
YENİGÜN
ŞEHİR
24 NİSAN 2013
28 ŞUBAT 2013 2 EYLÜL
28 ŞUBAT 2013 2EYLÜL
28 ŞUBAT 2013 2EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 2EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 ŞEHİR
19 ŞUBAT 2013 ANADOLU
19 ŞUBAT 2013 2 EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 2 EYLÜL
19 ŞUBAT 2013 SONHABER
05 ARALIK 2012 2 EYLÜL
05 ARALIK 2012 ANADOLU
05 ARALIK 2012 MİLLİİRADE
05 ARALIK 2012 SAKARYA
04 MAYIS 2012 İSTİKBAL
21 MART 2012 HÜRRİYET
21 MART 2012 MİLLİ İRADE
06 ŞUBAT 2012 ANADOLU
28 OCAK 2012 SONHABER
28 OCAK 2012 SAKARYA
28 OCAK 2012 İSTİKBAL
06 OCAK 2012 İKİEYLÜL
06 OCAK 2012 İKİEYLÜL
15 KASIM 2011 SAKARYA
20 AĞUSTOS 2011 İSTİKBAL
20 AĞUSTOS 2011 MİLLİ İRADE
20 AĞUSTOS 2011 SAKARYA
20 AĞUSTOS 2011 SONHABER
20 AĞUSTOS 2011 ŞEHİR
20 AĞUSTOS 2011 2 EYLÜL
14 HAZİRAN 2011 SAKARYA
14 TEMMUZ 2011 MİLLİ İRADE
18 HAZİRAN 2011 HÜRRİYET
18 MAYIS 2011 İKİEYLÜL
5 MAYIS 2011 İSTİKBAL
3 MAYIS 2011 HÜRRİYET
29 NİSAN 2011 HÜRRİYET
23 ŞUBAT 2011 TÜRKİYE
16 ŞUBAT 2011 ANADOLU
30 KASIM 2010 SAKARYA
02 KASIM 2010 SAKARYA
19 EYLÜL 2010 ŞEHİR
19 EYLÜL 2010 SAKARYA
29 AĞUSTOS 2010 SAKARYA
24 AĞUSTOS 2010 SONHABER
15 TEMMUZ 2010 MİLLİ İRADE
30 HAZİRAN 2010 ŞEHİR
18 HAZİRAN 2010 HÜRRİYET
12 HAZİRAN 2010 SAKARYA
02 NİSAN 2010 İKİEYLÜL
16 MART 2010 SONHABER
05 ŞUBAT 2010 MİLLİ İRADE
28 OCAK 2010 MİLLİ İRADE
23 OCAK 2010 İKİEYLÜL
13 OCAK 2010 SONHABER
08 OCAK 2010 SAKARYA
21 AĞUSTOS 2009 YENİGÜN
21 AĞUSTOS 2009 ANADOLU
21 AĞUSTOS 2009 ŞEHİR
21 AĞUSTOS 2009 SONHABER
21 AĞUSTOS 2009 SAKARYA
13 AĞUSTOS 2009 İKİEYLÜL
01 TEMMUZ 2009 MİLLİ İRADE
17 HAZİRAN 2009 MİLLİ İRADE
14 MAYIS 2009 İKİEYLÜL
11 MART 2009 İKİEYLÜL
07 ŞUBAT 2009 MİLLİ İRADE
06 ŞUBAT 2009 SONHABER
7 KASIM 2008 ŞEHİR
15 KASIM 2008 BURÇ
21 EKİM 2008 MİLLİ İRADE
21 EKİM 2008 ŞEHİR
20 EYLÜL 2008 SAKARYA
11 TEMMUZ 2008 SONHABER
05 TEMMUZ 2008 ŞEHİR
29 MAYIS 2008 ESKİŞEHİRHÜRRİYET
21 NİSAN 2008 İSTİKBAL
19 MART 2008 İSTİKBAL
16 EKİM 2007 AKHABER
15 HAZİRAN 2007 SAKARYA
22 HAZİRAN 2007 İSTİKBAL
10 NİSAN 2007 İSTİKBAL
15 ŞUBAT 2007 SONHABER
15 ŞUBAT 2007 İKİEYLÜL
29 ARALIK 2006 AKHABER
28 EYLÜL 2006 ANADOLU
08 EYLÜL 2006 MİLLİ İRADE
09 AĞUSTOS 2006 SAKARYA
07 MART 2006 MİLLİ İRADE
21 OCAK 2006 MİLLİ İRADE
12 TEMMUZ 2005 ANADOLU
08 TEMMUZ 2005 İSTİKBAL
09 NİSAN 2005 İSTİKBAL
19 OCAK 2005 İSTİKBAL
31 ARALIK 2004 SONHABER
27 EYLÜL 2004 ANADOLU
21 EYLÜL 2004 SAKARYA
27 AĞUSTOS 2004 İSTİKBAL
2 TEMMUZ 2004 İKİEYLÜL
14 HAZİRAN 2004 SAKARYA
22 MAYIS 2004 İKİEYLÜL
21 NİSAN 2004 İSTİKBAL
20 OCAK 2004 İSTİKBAL
13 OCAK 2004 SAKARYA
17 ARALIK 2003 SONHABER
13 KASIM 2003 MİLLİ İRADE
06 KASIM 2003 İKİEYLÜL
01 KASIM 2003 İSTİKBAL
30 EYLÜL 2003 İSTİKBAL
23 EYLÜL 2003 SAKARYA
11 EYLÜL 2003 İKİEYLÜL
05 EYLÜL 2003 SONHABER
11 AĞUSTOS 2003 İKİEYLÜL
06 AĞUSTOS 2003 SAKARYA
17 TEMMUZ 2003 SONHABER
10 TEMMUZ 2003 İKİEYLÜL
26 HAZİRAN 2003 İKİEYLÜL
10 HAZİRAN 2003 İSTİKBAL
29 MAYIS 2003 İKİEYLÜL
06 MAYIS 2003 İKİEYLÜL
01 NİSAN 2003 MİLLİ İRADE
14 MART 2003 SAKARYA
01 OCAK 2003 İKİEYLÜL
29 ARALIK 2002 İSTİKBAL
23 ARALIK 2002 HABERTÜRK
29 KASIM 2002 İKİEYLÜL
28 KASIM 2002 İKİEYLÜL
15 EKİM 2002 SAKARYA
24 EYLÜL 2002 MİLLİ İRADE
13 EYLÜL 2002 SAKARYA
24 MART 2002 SAKARYA
03 ŞUBAT 2002 İSTİKBAL
31 OCAK 2002 İKİ EYLÜL
27 OCAK 2002 SAKARYA
01 OCAK 2002 İSTİKBAL
09 KASIM 2001 İKİEYLÜL
31 EKİM 2001 SAKARYA
06 EYLÜL 2001 İSTİKBAL
05 HAZİRAN 2001 SAKARYA
19 NİSAN 2001 SAKARYA
Arifiye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Sipahi İş Hanı Kat:3 No:74 ESKİŞEHİR   Tel: 0222 220 59 78  0222 444 41 44   Faks: 0222 221 88 87
    eskemlak@gmail.com
Ana Sayfam Yap     Sık Kullanılanlara Ekle     Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri